Zbiorniki ciśnieniowe wg. Dyrektywy 2014/68/UE więcej

Charakterystyka przykładowego pionowego zbiornika do ropy/gazu/wody złożowej o poj. V= 2,5m3 w ramie.

 • Zbiornik pionowy jednopłaszczowy.
 • Ciśnienie robocze/obliczeniowe: 7,0 MPa
 • Temperatura robocza: -29/+50 o C.
 • Medium- ropa/gaz/woda złożowa
 • Maksymalna gęstość produktu - do 1,1 kg/l.
 • Materiał – stal z gat. P355NH NL1 z atestem 3.1.
 • Standart wykonania: WUDT UC lub EN 13445.
 • Wyposażenie zbiorników: właz DN 400; króćce DN 25 – 150/PN100 - wg. PN/EN – 1092-1.
 • Nogi podporowe: jak na rys.
 • AKPiA: poziomowskaz transparentny; manometr ciśnienia; czujnik temperatury; zawór bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

Rozprężacze więcej

Charakterystyka realizowanego rozprężacza odwodnień V= 1,6 m3

 • Zbiornik w wykonaniu pionowym, jednopłaszczowym.
 • Ciśnienie robocze/obliczeniowe – 1,45 bar.
 • Temperatura robocza: do 120 o C; temp obliczeniowa 370 o C.
 • Medium- kondensat.
 • Maksymalna gęstość produktu - do 1,1 kg/l.
 • Materiał – stal w gat. P355 przeznaczony do pracy w temp. do 120 o C z atestem 3.1.
 • Projekt i wykonanie wg standardu WUDT UC.
 • Podstawowe gabaryty zbiornika: średnica Ø 1.000 mm; wysokość H ~ 2780 mm; poj.Vc = 1,7 m3
 • Wyposażenie: Króćce DN 25 – 100/PN16; łapy montażowe: szt. 3.
 • Próby, badania, odbiór: rtg, wizualne, próba ciśnieniowa zbiornika Zakładowa Kontrola Jakości i JN UDT CERT.
 • Dokumentacja: plany Zapewnienia Jakości; Kontroli i Badań; Instrukcję obsługi; dokumentacja techniczna w 3 egzemplarzach.

Paszport firmowy między innymi z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów oraz Deklaracją Zgodności UDT CERT.

Adsorbery i absorbery więcej

Charakterystyka przykładowego z realizowanych adsorberów:

 • odzyskiwanie toluenu z instalacji technologicznej,
 • pojemność V=150m3,
 • orientacja pozioma,
 • średnica 3 800 mm,
 • ciśnienie pracy: 0,75 bar
 • temperatura robocza: do +150 o C
 • standard wykonania wg EN-13445 lub WUDT UC,
 • zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE (97/23WE -PED)
 • płaszcz i denice adsorbera wykonane ze stali z gat. S355,
 • ruszt wewnątrz adsorbera z blachy perforowanej ze gat. 1.4541

Zbiorniki posiadają Paszport firmowy z między innymi: planami badań ni kontroli, Deklaracją Zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE, rysunkiem, dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, świadectwami przeprowadzonych prób, badań i pomiarów, WPQR, WPS, dziennikiem spawania, uprawnieniami itd.

 

Odgazowywacze więcej

Charakterystyka przykładowego rozprężacza odwodnień.

 1. Zbiornik pionowy, jednopłaszczowy.
 2. Ciśnienie robocze/obliczeniowe – 1,5 bar.
 3. Temperatura robocza: do 80 o C;
 4. Medium – ciecz złożowa.
 5. Materiał – stal w gat. P355 przeznaczony do pracy w temp. do 80 o C z atestem 3.1.
 6. Projekt i wykonanie wg standardu WUDT UC.
 7. Podstawowe gabaryty zbiornika: średnica Ø 3.000 mm; wysokość H ~ 4780 mm; poj.Vc =30m3
 8. Wyposażenie: Króćce DN 25 – 100/PN16; łapy montażowe: szt. 3.
 9. Próby, badania, odbiór: rtg, wizualne, próba ciśnieniowa zbiornika Zakładowa Kontrola Jakości i JN UDT CERT.
 10. Dokumentacja: plany Zapewnienia Jakości; Kontroli i Badań; Instrukcję obsługi; dokumentacja techniczna w 3 egzemplarzach.

Paszport firmowy między innymi z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów oraz Deklaracją Zgodności UDT CERT.

Śluzy więcej

Przykładowa charakterystyka śluz.

 • Ciśnienie obliczeniowe/robocze – 8,4 MPa
 • Ciśnienie próby szczelności – 9,24MPa.
 • Ciśnienie próbne – 12,60 MPa.
 • Temperatura robocza: - 29 do +60 o C.
 • Medium – gaz ziemny – wg PED gaz niebezpieczny gr. 1
 • Śluza podlega pod Dyrektywę Ciśnieniową nr 214/68/UE kat.IV moduł G. Standard wykonania wg EN 13445 lub WUDT UC.
 • Materiał - stal z gat. P355NH z atestem 3.1
 • Materiały z świadectwem udarności 40J w temp. -29 stopni C.
 • Wykonanie - wg uzgodnionej dokumentacji z Zamawiającym oraz Jednostką Notyfikowaną UDT CERT.

Śluzy oferujemy wraz z: dokumentacją techniczną i jakościową zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami tj.: wykazy materiałowe z atestami, plany jakości, mapy spoin, WPS, WPQR; certyfikaty zgodności, świadectwa: badań, prób i odbiorów.

Filtry paliwowe koszowe więcej

Filtry paliwowe przeznaczone są do mechanicznego oczyszczania produktów naftowych, benzyn i olejów. Wykonane wg WUDT/UC/2003 i Dyrektywy 97/23/WE, Dz.U. nr 263 poz. 2200 z dnia 21 grudnia 2005r. Oznakowane znakiem CE.

Filtry wg charakterystyki opisanej w karcie, zostały przebadane w zakresie ich przepustowości przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (sprawozdanie z badań nr 667/2004-LPC).

Pliki do pobrania

Ogrzewacze więcej

Przykładowa charakterystyka wykonanego ogrzewacza:

 • pojemność przestrzeni rurkowej V=5,3m3
 • pojemność przestrzeni międzyrurkowej V=30m3
 • orientacja pozioma,
 • ciśnienie robocze: przestrzeń rurkowa/ międzyrurkowa - 2 bar/0,1 bar,
 • temperatura robocza max 60o C,
 • standard wykonania wg WUDT UC,
 • zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE (97/23WE -PED)

Zbiorniki posiadają Paszport firmowy z między innymi: planami badań ni kontroli, Deklaracją Zgodności z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE, rysunkiem, dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, świadectwami przeprowadzonych prób, badań i pomiarów, WPQR, WPS, dziennikiem spawania, uprawnieniami itd.

Wymienniki więcej

Charakterystyka wymiennika.

 

Przestrzeń międzyrurowa

Przestrzeń wewnątrzrurowa

Medium

Kondensat/woda

Żywica

Najwyższe ciśnienie robocze

0,4 MPa

0,15 MPa

Ciśnienie obliczeniowe

0,4 MPa

0,15 MPa

Pojemność całkowita

1100 l

500 l

Temperatura obliczeniowa TS

110 o C

100 o C

Powierzchnia wymiany

312 rurek/ 90 m 2

 

Ciśnienie próbne

0,57 MPa

021 MPa

Wykonanie.

Wymiennik wykonamy wg uzgodnionej dokumentacji z Jednostką Notyfikowaną UDT CERT .

Wymiennik będzie posiadał znak CE i będzie posiadał dokumenty zgodnie Dyrektywą 2014/68/UE

Próby, badania, odbiór:

 • badanie blach UV na rozwarstwienie,
 • płyty próbne dla Inspektora JN UDTCERT.
 • ciśnieniowa wg dokumentacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne – farba odporna na temp. pracy wymiennika.

Dokumenty - wymiennik będzie miał nadany znak CE na zgodność z Dyrektywa 2014/68/UE. Paszport firmowy między innymi z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, planami badań i kontroli, mapą spoin, WPS, WPQR oraz świadectwo odbioru wystawione przez UDT CERT.