Zbiornik pionowy do Poliolu

Zbiornik pionowy do Poliolu, ciśnieniowy wykonany wg. Dyrektywy 2014/68/UE, V=7m3 .
Dokumentacja Jakościowa w języku niemieckim.