Zbiorniki na materiały ciekłe zapalne

We współpracy z UDT praktycznie wykonamy każdy zbiornik przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych i zapalnych. Produkujemy zbiorniki jedno lub dwupłaszczowe, naziemne lub podziemne, o osi poziomej lub pionowej itd. Założenia projektowe i oczekiwania Klienta optymalizujemy do wymagań i obowiązujących przepisów.

Zbiorniki dwupłaszczowe do paliw więcej

Oferowane zbiorniki dwupłaszczowe podziemne i naziemne wykonujemy zgodnie z:

 • Europejską  Normą EN 12285-1 i 2.
 • Zatwierdzoną przez UDT dokumentacją.
 • Zatwierdzeniem typu GUM na zbiornik + sonda – listwa pomiarowa.
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 243 z 14 grudnia 2005 r. poz. 2063) ze zmianami
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. Nr 113 z poz. 1211)

Oferowane zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności od 1 do 100 m3 przystosowane są do mokrej lub suchej metody monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej.

Średnice - standardowe wg. tabeli zawartej na karcie katalogowej inne wg uzgodnień.

Zbiorniki dwupłaszczowe wyposażamy w: zamknięcia hydrauliczne, zawory przepełnieniowe, zawory zwrotne, zawory oddechowe, studzienka nakładane z otwieraną pokrywą, opaski mocujące zbiornik.

Oferujemy też: montaż i posadowienie naszych zbiorników na placu budowy; montaż i konfiguracje systemów pomiarowych; dostawa i montaż rurociągów przy zbiornikowych oraz dostawę i montaż armatury i automatyki sterującej.

Zbiorniki magazynowe do PB, ON i olejów opałowych więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id Sextilius factum negabat. De ingenio eius in his disputationibus, non de moribus quaeritur. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Sint modo partes vitae beatae. Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Ecce aliud simile dissimile. Duo Reges: constructio interrete. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Qui-vere falsone, quaerere mittimus-dicitur oculis se privasse; Ratio quidem vestra sic cogit. Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Nemo igitur esse beatus potest. Primum divisit ineleganter; Sed tamen enitar et, si minus multa mihi occurrent, non fugiam ista popularia. Scisse enim te quis coarguere possit?

Zbiorniki dwupłaszczowe do dodatków paliwowych do 200m3 więcej

Zbiorniki do dodatków paliwowych wykonujemy w orientacji poziomej w wersji naziemnej i podziemnej na podstawie własnej dokumentacji uzgodnionej w UDT oraz GUM. Szczególną jednak wiedza dotycząca produkcji zbiorników do tzw. "dodatków paliwowych" to praktyka i doświadczenie w produkcji, doborze materiałów na poszczególne elementy budowy zbiornika jak i materiałów pomocniczych (gazy, druty, uszczelki). Każdy zbiornik dodatków dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Wybrane parametry z charakterystyki technicznej wykonywanego dwupłaszczowego zbiornika do dodatków paliwowych:

 • najwyższe ciśnienie robocze 0,5 bar
 • ciśnienie próbne 0,75
 • pojemność całkowita do 200 m³ (ilość komór do pięciu)
 • próba szczelności przestrzeni międzypłaszczowej 0,4 bar
 • maksymalne napełnienie 97%

Zbiorniki montujemy na placu budowy i montujemy wyposazenie dydykowane do "dodatków
paliwowych" takie jak:

 • sondy pomiarowe do dodatków,
 • pompy, zawory, rurociągi podawcze,
 • systemy detekcji przestrzeni międzypłaszczowej,
 • centralki monitorujące prace systemu kontrolno – pomiarowego.

Każdy zbiornik do dodatków posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie, wyniki badań i prób, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki do estrów więcej

Zbiorniki do estrów wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, oraz zatwierdzeniami UDT na zbiorniki do materiałów ciekłych zapalnych.

Przykładowa charakterystyka techniczna:

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar (inne do uzgodnienia)
 • ciśnienie próbne - 0,8 bar (inne do uzgodnienia),
 • temperatura robocza - od minus 20 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%.
 • średnice zbiorników od 1250 do 3400 mm.
 • systemy kontrolno – pomiarowe: montaż sond pomiarowych, czujników granicznych, zaworów orurowania około zbiornikowego, automatyki, pomp - wg uzgodnień,

Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki do metanolu więcej

Zbiorniki do metanolu wykonujemy zgodnie z posiadaną własną dokumentacją, oraz niezbędnymi zatwierdzeniami.

Charakterystyka techniczna:

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od minus 20 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%,
 • średnice zbiorników od 1250 do 3000 mm,
 • systemy pomiarowe - montaż sond pomiarowych w wersji dla pomiaru legalizowanego (zatwierdzenie typu GUM) jak i technologicznego.

inne parametry pracy zbiornika do uzgodnienia.

Wykonanie zbiorników wg uzgodnionej dokumentacji. Odbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników do metanolu. Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki do ropy naftowej więcej

Zbiorniki do surowej ropy naftowej wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, oraz niezbędnymi zatwierdzeniami.

Charakterystyka techniczna.

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od minus 20 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%,
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm,
 • systemy pomiarowe - montaż sond pomiarowych w wersji dla pomiaru legalizowanego z zatwierdzeniem typu GUM jak i technologicznego.

inne parametry pracy zbiornika do uzgodnienia.

Wykonanie zbiorników wg uzgodnionej dokumentacji. Odbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników do surowej ropy naftowej. Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki do paliw lotniczych (Afgaz, JETA 1) więcej

Zbiorniki do paliwa lotniczego wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, oraz niezbędnymi zatwierdzeniami.

Charakterystyka techniczna.

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od minus 20 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%,
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm,
 • systemy pomiarowe - montaż sond pomiarowych w wersji dla pomiaru legalizowanego z zatwierdzeniem typu GUM jak i technologicznego.

inne parametry pracy zbiornika do uzgodnienia.

Wykonanie zbiorników wg uzgodnionej dokumentacji uwzględniającej charakterystykę paliwa lotniczego. Odbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników do paliwa lotniczego.

Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki do spirytusu - polerowane więcej

Zbiorniki do spirytusu etanolowego wykonujemy w wersji jedno lub dwupłaszczowej ze stali nierdzewnej oraz na życzenie klienta również w wersji z polerowaniem wewnątrz do Ra= 1 – 1,5.

Nasze zbiorniki są wykonnywane zgodnie z obowiązującym  rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  21 listopada 2005 r. (Dz. U. nr 243 z 14 grudnia 2005 r.) oraz posiadają:

 • dokumentacje zatwierdzoną przez UDT,
 • zatwierdzenie typu nadane przez GUM (legalizowany pomiar na sondy pomiarowe) zatwierdzenie typu dla zbiorników ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
  wraz z systemem pomiarowym spełniającym wymagania GUM do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Przykładowa charakterystyka:

 • gabaryty zbiornika: ZN60/II:  średnica 2500 mm, Lcałk. = 12 820 mm,
 • materiał: płaszcz zbiornika, dennice i króćce wykonane ze stali z gat. 316 lub 304,                        

Wyposażenie

 • system pomiaru poziomu w zbiorniku – w dostawie sondy pomiarowe do ciągłego pomiaru poziomu w obu komorach zbiornika wg. specyfikacji. Zbiornik jest naczyniem pomiarowym w zakresie legalizowanego pomiaru sondą zgodnie z załączonym zatwierdzeniem typu zbiornika GUM. Podpory pod podest i drabinę w wykonaniu ze stali 304.           
 • Drabina, pomost do obsługi oraz balustrada stal węglowa z ocynkiem wraz z montażem po posadowieniu. Podpory: stała i suwliwa zbiornika (szt. 1+2)  wykonane ze stali nierdzewnej z gat. 304.  

Wykończenie powierzchni zbiorników wykonanych ze stali nierdzewnej - zbiornik wewnątrz szlifowany i polerowany do Ra 1,5 (próbki polerowanej powierzchni będą udostępnione Zamawiającemu do akceptacji).

Badania, próby i odbiory: zgodnie z uzgodnioną w UDT dokumentacją.

Paszport – w paszporcie między innymi: poświadczenie wykonania próby ciśnieniowej, poświadczenie odbioru przez UDT, wyniki badań, rysunkiem, atestami, Instrukcją Obsługi, itd

Naziemne stacje paliw więcej

 

Naziemne stacje paliw przeznaczone są do magazynowania paliw płynnych zaliczanych do I-, II-, III- klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Zbiorniki naziemne wykonujemy zgodnie z:

 • zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego dokumentacją zbiorników wykonaną wg EN 12285-2
 • zatwierdzeniem typu zbiorników wydanym przez Główny Urząd Miar
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz.U. nr 243 z dnia 14 grudnia 2005 r., poz. 2063) ze zmianami
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. nr 113 z poz. 1211)

Opis techniczny

 • Zbiornik dwupłaszczowy o poj. od 5 do 30mz tzw. mokrym systemem kontroli przecieku.
 • Instalacja załadunku zbiornika: napełnianie zbiornika/komory odbywa się poprzez przyłącza kamlok DN 80 usytuowane na zbiorniku i dostępne z pomostu obsługowego lub poprzez pompę własną.
 • Instalacja wydawania paliwa usytuowana z czoła zbiornika. Wersja dystrybucji do uzgodnienia.
 • Instalacja oddechowa (rura z zaworem oddechowym i przerywaczem płomienia).
 • Podest, drabinka, balustrada.
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe:
  • czujnik monitoringu szczelności przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika,
  • sposób realizacji pomiaru poziomu paliwa - do uzgodnienia.

Zbiorniki pionowe więcej

Zbiorniki pionowe wykonujemy o średnicy do 4400 mm i poj. ok 200 m3. Realizujemy je z dokumentacją:

 • własną dostosowaną do charakterystyki pracy zbiornika, w wersji jedno lub dwupłaszczowej ze stali węglowej lub austenitycznej, z ogrzewaniem, izolacją termiczną.
 • przekazaną przez Zamawiającego.