Zbiorniki na materiały żrące i trujące

Szczególne media o bardzo różnej charakterystyce i oddziaływaniu. Budowa zbiornika wymaga indywidualnego podejścia a projektowanie, produkcja, badania i odbiory realizujemy zgodnie z obowiązującymi standardami np. normy: EN 13445; WUDT UC.

Zbiorniki do wodorotlenku sodu z ogrzewaniem i z izolacją termiczną więcej

Zbiorniki do  wodorotlenku sodu wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, oraz  niezbędnymi zatwierdzeniami UDT.

Charakterystyka techniczna.

 • ciśnienie robocze - hydrostatyczne(inne do uzgodnienia),
 • temperatura robocza - od minus 0 do plus 50 stopni C (inne do uzgodnienia),
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • temperatura magazynowanego medium  do uzgodnienia np. 25 °C.
 • maksymalne napełnienie - 95%.
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm (inne do uzgodnienia).

inne parametry pracy zbiornika do uzgodnienia.

Systemy ogrzewania i izolacji termicznej wykonujemy dostosowując metody grzania medium oraz wykonanych izolacji do oczekiwanych temperatur magazynowanej cieczy.
Wybór metody ogrzewania medium i wykonanej izolacji termicznej jest pochodną wymaganych właściwości magazynowanej cieczy.

Wykonujemy ogrzewanie:

 • od wewnątrz za pomocą wężownicy rurowej lub grzałek wewnętrznych,
 • od zewnątrz poprzez ogrzewanie elektryczne kablami grzewczymi. 

Dopełnieniem utrzymania oczekiwanej temperatury medium w zbiorniku jest skuteczna Izolacja termiczna. Proponujemy izolację: wełną mineralnej + blacha: ocynkowaną, aluminiową lub kwasoodporną. Zapraszamy do kontaktu.

Zbiorniki heksanu więcej

Zbiorniki do heksanu wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, oraz uzgodnieniami z Klientem dotyczącymi innej charakterystyki pracy i wyposażenia.

Przykładowa charakterystyka techniczna wykonywanego zbiornika do heksanu:

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od minus 20 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%.
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm.
 • systemy pomiarowe - montaż sond pomiarowych w wersji dla pomiaru legalizowanego z zatwierdzeniem typu GUM jak i technologicznego.

Odbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników do heksanu.
Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki aminy więcej

Zbiorniki do aminy wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, uzgodnieniami z Klientem oraz niezbędnymi zatwierdzeniami.

Przytkładowa charakterystyka techniczna realizowanego zbiornika:

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od minus 30 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%,
 • średnice zbiorników od 1250 do 3500 mm,

Wewnątrz medium ogrzewane wężownicą grzejną (czynnik grzewczy woda gorąca lub para)
Płaszcz zbiornika izolowany termicznie.

Odbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników do aminy.

Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Zbiorniki do glikolu więcej

Zbiorniki do glikolu wykonujemy zgodnie z własną dokumentacją, uzgodnieniami z Klientem oraz niezbędnymi zatwierdzeniami.

Przykładowa charakterystyka techniczna:

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od minus 20 do plus 50 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,1 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%.
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm.
 • inne parametry pracy zbiornika do uzgodnienia.

Wykonanie zbiorników wg uzgodnionej dokumentacji.
Odbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zbiorników do glikolu.
Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Zbiorniki do acetonu więcej

Zbiorniki do acetonu wykonujemy na podstawie własnej dokumentacji dostosowanej do indywidualnych wymagań Klienta.

Przykładowa charakterystyka techniczna wykonywanego zbiornika do acetonu:

 • najwyższe ciśnienie robocze - 0,5 bar,
 • ciśnienie próbne - 1,25 bar,
 • temperatura robocza - od 0 do plus 30 stopni C,
 • maksymalna gęstość produktu - 1,0 kg/l,
 • maksymalne napełnienie - 95%.
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm.
 • ogrzewanie zbiornika wraz z izolacją termiczną zabezpieczającą pracę w temp. 0 do 30 st. C – w opcji dodatkowej.

Każdy zbiornik do acetonu posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Zbiorniki do polioli więcej

Charakterystyka przykładowego pionowego zbiornika do poliolu (alkohole polihydroksylowe, poliole) o poj. V= 60m3 .

 1. Zbiornik pionowy jednopłaszczowy izolowany termicznie w zależności od warunków otoczenia – ogrzewany.
 2. Ciśnienie robocze/obliczeniowe: do 0,5 bar większe do uzgodnienia,
 3. Temperatura robocza: 5 do+40 o C.
 4. Medium- poliol
 5. Maksymalna gęstość produktu - do 1,11 kg/l.
 6. Materiał – stal węglowa z atestem 3.1.
 7. Standart wykonania: WUDT UC lub EN 13445.
 8. Wyposażenie zbiorników: właz DN 600; króćce DN 25 – 150/PN100 - wg. PN/EN – 1092-1.
 9. Nogi podporowe: jak na rys.
 10. AKPiA: poziomowskazy; manometry; czujnik temperatury; zawór bezpieczeństwa.

Zbiorniki do izocyjanianów więcej

Charakterystyka przykładowego pionowego zbiornika do magazynowania izocjanian.

 1. Zbiornik pionowy jednopłaszczowy z płaszczem grzejnym.
 2. Ciśnienie robocze/obliczeniowe: 1 Bar
 3. Temperatura robocza: min/max 10/50 o C.
 4. Medium- izocjanian; ogrzewanie - woda
 5. Maksymalna gęstość produktu - do 1,1 kg/l.
 6. Materiał – stal z gat. P355NH NL1 z atestem 3.1.
 7. Standart wykonania: WUDT UC lub EN 13445.
 8. Średnica: 2100 mm
 9. Odbiory UDT CERT lub TUV

Zbiorniki do TDI więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id Sextilius factum negabat. De ingenio eius in his disputationibus, non de moribus quaeritur. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Sint modo partes vitae beatae. Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Ecce aliud simile dissimile. Duo Reges: constructio interrete. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Qui-vere falsone, quaerere mittimus-dicitur oculis se privasse; Ratio quidem vestra sic cogit. Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Nemo igitur esse beatus potest. Primum divisit ineleganter; Sed tamen enitar et, si minus multa mihi occurrent, non fugiam ista popularia. Scisse enim te quis coarguere possit?

Zbiorniki do inhibitorów więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id Sextilius factum negabat. De ingenio eius in his disputationibus, non de moribus quaeritur. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Sint modo partes vitae beatae. Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Ecce aliud simile dissimile. Duo Reges: constructio interrete. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Qui-vere falsone, quaerere mittimus-dicitur oculis se privasse; Ratio quidem vestra sic cogit. Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Nemo igitur esse beatus potest. Primum divisit ineleganter; Sed tamen enitar et, si minus multa mihi occurrent, non fugiam ista popularia. Scisse enim te quis coarguere possit?

Zbiorniki do angoby więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id Sextilius factum negabat. De ingenio eius in his disputationibus, non de moribus quaeritur. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Sint modo partes vitae beatae. Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Ecce aliud simile dissimile. Duo Reges: constructio interrete. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Qui-vere falsone, quaerere mittimus-dicitur oculis se privasse; Ratio quidem vestra sic cogit. Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Nemo igitur esse beatus potest. Primum divisit ineleganter; Sed tamen enitar et, si minus multa mihi occurrent, non fugiam ista popularia. Scisse enim te quis coarguere possit?

Zbiorniki do etanolu więcej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Id Sextilius factum negabat. De ingenio eius in his disputationibus, non de moribus quaeritur. Nam ista vestra: Si gravis, brevis; Sint modo partes vitae beatae. Sapiens autem semper beatus est et est aliquando in dolore; Ecce aliud simile dissimile. Duo Reges: constructio interrete. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Qui-vere falsone, quaerere mittimus-dicitur oculis se privasse; Ratio quidem vestra sic cogit. Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Nemo igitur esse beatus potest. Primum divisit ineleganter; Sed tamen enitar et, si minus multa mihi occurrent, non fugiam ista popularia. Scisse enim te quis coarguere possit?

Zbiorniki do kwasu siarkowego więcej

Zbiorniki do kwasu siarkowego wykonujemy zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną w UDT na zbiorniki do materiałów żrących i trujących..

Zbiorniki do kwasu siarkowego wykonujemy zgodnie z  obowiazującymi przepisami krajowymi lub Dyrektywami Unii Europejskie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zbiorniki do kwasów powinny odznaczać się parametrami, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo ich użytkowania. Dlatego są to zbiorniki o budowie każdorazowo dobieranej między innymi do stężenia kwasu i temperatury magazynowania. W procesie produkcji zapewniamy aby materiały, z których są wytwarzane spełniały niezbędne standardy jakościowe. Gwarantujemy, że nasze zbiorniki są zaprojektowane i wykonane z przesłaniem bezpiecznej obsługi i eksploatacji oraz stanowią idealne rozwiązanie do bezpiecznego magazynowania cieczy żrących i trujących.

Każdy zbiornik posiada paszport wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe zastosowanie materiałów, prawidłowe wykonanie oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Charakterystyka techniczna.

 • ciśnienie robocze - 0,5 bar (inne do uzgodnienia),
 • stężenie do 98% (inne do uzgodnienia),
 • maksymalna gęstość produktu - 1,85 kg/l,
 • temperatura robocza do plus 75o C (inne do uzgodnienia)
 • maksymalne napełnienie - 95%,
 • średnice zbiorników od 1250 do 2900 mm (inne do uzgodnienia),

Zbiorniki do kondensatu i skroplin więcej

Charakterystyka przykładowego zbiornika kondensatu węglowodorowego.

 1. Zbiornik należy do IV kategorii- ocenę zgodności zbiornika.
 2. Próbę ciśn. hydrauliczną zgodnie z warunkami normy PN-EN 13445.
 3. Warunki techniczne wytwarzania wg  normy PN-EN 13445
 4. Materiały do budowy zbiornika spełniają wymagania:
  1. NACE MR0175 oraz PN-EN ISO 15156
  2. powinny mieć świadectwo badań udarności KVC w temp. -20°C minimalna udarnośc 27J/cm²
 5. Ciśnienbie robocze 3,5 bar.
 6. Zakres badań : wg 3b normy PN-EN 13445
 7. Uchwyty do podnoszenia zbiornika / pustego/ odpowiadaja  PN-71071 wielkość 3
 8. Do mocowania zbiornika obejmy dostarczane pzrez producenta zbiornika
 9. Płaszcz zewnętrzny odpowiada normie DIN 6608 TEIL 2
 10. Zabezpieczenie antykorozyjne:
  1. powierzchnia zewnętrzna zbiornika:
   1. czyszczenie strumieniowo ścierne do SA 2,5
   2. malowanie grubopowłokową farbą epoksydową
   3. próba powierzchni na przebicie prądem 14kV
  2. powierzchnia wewnętrzna zbiornika:
   1. bez zabezpieczenia antykorozyjnego
 11. Wyposażenie – do uzgodnienia.

 

Zbiorniki do środków odladzających, do płynów do spryskiwaczy więcej

Charakterystyka techniczna dwupłaszczowego zbiornika  magazynowych do płynu zimowego do spryskiwaczy wraz z wanną oraz  zintegrowaną konstrukcją pod zbiornik IBC1000 .

 • ciśnienie robocze - do 0,5 bar.
 • ciśnienie próbne - 0,75 bar.
 • temperatura pracy – od -20 do +50 st. C.
 • mediumpłyn zimowy do spryskiwaczy.
 • odbiór budowy zbiorników i próba ciśnieniowa w obecności Inspektora UDT.

Zbiornik przystosowany do mokrego systemu detekcji przestrzeni międzypłaszczowej. Przestrzeń międzypłaszczowa zalana płynem detekcyjnym.

Gabaryty zbiornika wg rys. ZN1-1,2/2-OF16/17:

 • pojemność: V=2,2 m3
 • średnica zbiornika L= 1 200 mm;
 • wysokość całk. zbior. h- 1486 mm,
 • długość całkowita Lcałk.= 2180 mm